درباره ما

سادیما در واقع سامانه ای برای ارائه خدمات بازاریابی شبکه های اجتماعی و دیجیتال مارکتینگ به صورت سیستمی و اتوماتیک است.

نام و لوگو

نام سادیما مخفف کلمات سامانه دیجیتال مارکتینگ است اما سادیما خود به عنوان یک اسم خاص استفاده می شود. لوگو هم نوعی از  نوشتار اسم سادیما است.

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد