اینستاگرام | افزایش فالوور | Instagram Follower
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
415 فالوور خارجی | 1 سال جبران ریزش | ظرفیت 7K توضیحات 38,300  تومان 70000/100 فعال
414 فالوور خارجی | 1 سال جبران ریزش | ظرفیت 5M - 55,300  تومان 5000000/100 فعال
413 فالوور خارجی | 1 سال جبران ریزش | ظرفیت 1M - 64,700  تومان 1000000/10 فعال
412 فالوور خارجی | ریزش صفر، 10 سال جبران ریزش | ظرفیت 10M توضیحات 81,300  تومان 10000000/10 فعال
408 فالوور ایرانی | فول پروفایل دار+هدیه | ظرفیت 30K توضیحات 89,300  تومان 30000/1000 فعال
409 فالوور ایرانی |سرعت خوب، فول پروفایل دار+هدیه | ظرفیت 10K توضیحات 111,800  تومان 10000/100 فعال
410 فالوور ایرانی | فول پروفایل دار | ظرفیت 5K توضیحات 134,700  تومان 5000/100 فعال
411 فالوور ایرانی | فول پروفایل دار، کیفیت عالی | ظرفیت 10K توضیحات 177,500  تومان 10000/100 فعال
468 ممبر خارجی | مخصوص کانال اینستاگرام، سریع | ظرفیت 100K توضیحات 596,300  تومان 100000/10 فعال
اینستاگرام | افزایش لایک | Instagram Like
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
406 لایک خارجی پست | 365 روز جبران ریزش | ظرفیت 50K توضیحات 2,300  تومان 50000/25 فعال
404 لایک خارجی پست | جبران ریزش همیشگی | ظرفیت 100K توضیحات 8,200  تومان 100000/100 فعال
407 لایک ایرانی پست | سرعت طبیعی | ظرفیت 200K توضیحات 19,600  تومان 200000/100 فعال
405 لایک خارجی پست | پروفایل کامل | ظرفیت 25K توضیحات 32,100  تومان 25000/50 فعال
401 لایک ایرانی پست | آقا و خانم باعکس پروفایل و پست ایرانی | ظرفیت 20K توضیحات 54,600  تومان 20000/50 فعال
403 لایک ایرانی پست | خانم باعکس پروفایل و پست ایرانی | ظرفیت 20K - 76,300  تومان 20000/50 فعال
402 لایک ایرانی پست | کاملا واقعی ویژه ورود به اکسپلور | ظرفیت 200K توضیحات 567,000  تومان 200000/30 فعال
اینستاگرام | بازدید، ریچ و ذخیره پست | Explore
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
440 سیو پست | ایرانی | ظرفیت: 5K توضیحات 900  تومان 5000/10 فعال
416 بازدید پست | سرعت عالی کیفیت بالا | ظرفیت 500M توضیحات 3,400  تومان 500000000/50 فعال
442 بازدید پروفایل | ایمپرشن + بازدید ویدئو اینستاگرام | ظرفیت 1M توضیحات 3,600  تومان 100000000/100 فعال
420 بازدید استوری | همه استوری ها، استارت فوری، سرعت بالا | ظرفیت 100K - 6,500  تومان 100000/100 فعال
443 بازدید پروفایل | ایمپرشن + پروفایل ویزیت و ریچ ایرانی | ظرفیت 800K توضیحات 8,900  تومان 800000/100 فعال
417 بازدید پست | فول ایرانی | ظرفیت 50M توضیحات 10,300  تومان 50000000/100 فعال
421 بازدید استوری | همه استوری ها | ظرفیت 100K توضیحات 11,600  تومان 100000/100 فعال
441 سیو پست | کیفیت خوب | ظرفیت 8K توضیحات 17,000  تومان 8000/10 فعال
422 بازدید استوری | همه استوری ها | ظرفیت 15K توضیحات 18,400  تومان 15000/10 فعال
444 بازدید پروفایل | ایمپرشن اینستاگرام + پروفایل ویزیت | ظرفیت 50K توضیحات 27,300  تومان 1000000/100 فعال
445 شیر پست | پرسرعت | ظرفیت 10M توضیحات 27,600  تومان 10000000/10 فعال
418 بازدید پست | فول ایرانی، فقط روی پست ایرانی ارسال میشود | ظرفیت 250K - 56,700  تومان 250000/100 فعال
446 شیر پست | اینگیجمنت اینستاگرام + شیر پست | ظرفیت 100K توضیحات 61,900  تومان 100000/100 فعال
426 رای نظرسنجی استوری | گزینه سه | ظرفیت 1M توضیحات 84,600  تومان 1000000/20 فعال
425 رای نظرسنجی استوری | گزینه چهار | ظرفیت 10M توضیحات 84,600  تومان 10000000/20 فعال
424 رای نظرسنجی استوری | گزینه دو | ظرفیت 1M توضیحات 84,600  تومان 1000000/100 فعال
423 رای نظرسنجی استوری | گزینه یک | ظرفیت 1M توضیحات 84,600  تومان 1000000/100 فعال
419 بازدید پست | کامل واقعی ایرانی، ورود به اکسپلور | ظرفیت 200K توضیحات 336,000  تومان 200000/30 فعال
اینستاگرام | لایو | Instagram Live
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
427 بازدید لایو | فقط تا 15 دقیقه | ظرفیت 20K توضیحات 59,900  تومان 20000/10 فعال
428 بازدید لایو | فقط تا 30 دقیقه | ظرفیت 20K توضیحات 119,700  تومان 20000/10 فعال
429 بازدید لایو | فقط تا 60 دقیقه | ظرفیت 20K توضیحات 239,400  تومان 20000/10 فعال
430 بازدید لایو | فقط تا 90 دقیقه | ظرفیت 20K توضیحات 349,200  تومان 20000/10 فعال
431 بازدید لایو | فقط تا 120 دقیقه | ظرفیت 20K توضیحات 458,900  تومان 20000/10 فعال
اینستاگرام | کامنت | Instagram comment
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
432 کامنت دلخواه | ایرانی و خارجی، هر سطر یک کامنت | ظرفیت 10K توضیحات 35,100  تومان 10000/10 فعال
433 کامنت دلخواه | هشتگ و منشن آزاد | ظرفیت 10K توضیحات 68,300  تومان 10000/10 فعال
439 کامنت دلخواه | ایرانی | ظرفیت 10K توضیحات 122,900  تومان 10000/10 فعال
434 کامنت دلخواه | ایرانی با کیفیت، فول پروفایلدار | ظرفیت 1K توضیحات 399,000  تومان 1000/10 فعال
435 کامنت دلخواه | ایرانی با کیفیت، فول پروفایل دار | ظرفیت 5K توضیحات 735,000  تومان 5000/5 فعال
خدمات واتساپ | Whatsapp
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
497 ری اکشن پست | رندوم 👍 ❤️ 🔥 🎉 😁 | ظرفیت 0.2K توضیحات 376,700  تومان 200/10 فعال
498 ری اکشن پست | موافق (👍) | ظرفیت 0.2K توضیحات 376,700  تومان 200/10 فعال
499 ری اکشن پست | قلب (❤️) | ظرفیت 0.2K توضیحات 376,700  تومان 200/10 فعال
500 ری اکشن پست | خنده (😂) | ظرفیت 0.2K توضیحات 376,700  تومان 200/10 فعال
501 ری اکشن پست | تعجب (😲) | ظرفیت 0.2K توضیحات 376,700  تومان 200/10 فعال
502 ری اکشن پست | گریه (😥) | ظرفیت 0.2K توضیحات 376,700  تومان 200/10 فعال
503 ری اکشن پست | تشکر (🙏) | ظرفیت 0.2K توضیحات 376,700  تومان 200/10 فعال
496 ممبر کانال | خارجی ، باکیفیت | ظرفیت 2K توضیحات 736,800  تومان 2000/10 فعال
تلگرام | ممبر کانال و گروه | Telegram member
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
447 ممبر کانال و گروه | سرعت بالا | ظرفیت 20K توضیحات 26,500  تومان 20000/10 فعال
448 ممبر کانال | متوسط 7 روز جبران ریزش | ظرفیت 40K توضیحات 46,500  تومان 40000/100 فعال
452 ممبر گروه | معمولی | ظرفیت 15K توضیحات 52,500  تومان 15000/2000 فعال
449 ممبر کانال | هیدن - ریزش کم - کیفیت بالا | ظرفیت 10K توضیحات 73,500  تومان 10000/1000 فعال
453 ممبر گروه | کیفیت عالی - کم زیرش | ظرفیت 15K توضیحات 84,000  تومان 15000/1000 فعال
454 ممبر گروه | کیفیت فوق العاده | 20K توضیحات 100,800  تومان 20000/1000 فعال
450 ممبر کانال | کیفیت عالی - دارای بازدید | ظرفیت 30K توضیحات 111,800  تومان 30000/1000 فعال
451 ممبر کانال | کیفیت عالی - جنسیت خانم - جبران ریزش 30 روز | ظرفیت 10K توضیحات 135,100  تومان 10000/20 فعال
455 ممبر گروه | با کیفیت - جنسیت خانم | ظرفیت 200K توضیحات 262,500  تومان 200000/1000 فعال
495 اد ممبر گروه به گروه تلگرام توضیحات 272,000  تومان 500000/1000 فعال
456 ممبر گروه | گروه به گروه از گروه دلخواه | ظرفیت 5K توضیحات 336,000  تومان 5000/1000 فعال
تلگرام | بازدید پست | Telegram view
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
457 بازدید پست | ایرانی - سریع | ظرفیت 50K توضیحات 1,300  تومان 50000/300 فعال
458 بازدید پست | 5 پست آخر کانال - سریع - قابل استعلام از امار کانال | ظرفیت 300K توضیحات 3,200  تومان 300000/100 فعال
459 بازدید پست | 10 پست آخر کانال - سریع - قابل استعلام از امار کانال | ظرفیت 300K توضیحات 6,300  تومان 300000/100 فعال
460 بازدید پست | کیفیت عالی | ظرفیت 10M توضیحات 9,100  تومان 10000000/10 فعال
461 بازدید پست | 20 پست آخر کانال - سریع - کیفیت عالی | ظرفیت 2M توضیحات 22,100  تومان 2000000/100 فعال
462 بازدید پست | 50 پست آخر کانال - سریع - کیفیت عالی | ظرفیت 2M توضیحات 31,500  تومان 2000000/10 فعال
تلگرام | آمار،ری اکشن، استارت بات | Telegram Statistics
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
469 شیر پست | سریع + بازدید | ظرفیت 500K توضیحات 2,200  تومان 500000/10 فعال
470 شیر پست | سریع + بازدید, + باکیفیت واقعی | ظرفیت 100K توضیحات 8,200  تومان 100000/10 فعال
473 ری اکشن مثبت | ترکیبی [👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻] + بازدید | ظرفیت 50K توضیحات 9,800  تومان 50000/50 فعال
474 ری اکشن پست | مدفوع (💩) + بازدید | ظرفیت 1M توضیحات 14,200  تومان 1000000/15 فعال
475 ری اکشن پست | ترس (😱) + بازدید | ظرفیت 1M توضیحات 14,200  تومان 1000000/15 فعال
477 ری اکشن پست | قلب (❤️) + بازدید | ظرفیت 1M توضیحات 14,200  تومان 1000000/15 فعال
476 ری اکشن پست | آتش (🔥) + بازدید | ظرفیت 1M توضیحات 14,200  تومان 1000000/15 فعال
478 ری اکشن پست | مخالف (👎) + بازدید | ظرفیت 100K توضیحات 14,200  تومان 100000/10 فعال
479 ری اکشن پست | موافق (👍) + بازدید | ظرفیت 1M توضیحات 14,200  تومان 1000000/15 فعال
480 ری اکشن منفی | ترکیبی [👎😁😢💩🤮🤔🤯🤬] + بازدید | ظرفیت 1M توضیحات 14,200  تومان 1000000/50 فعال
471 بازدید استوری | باکیفیت | ظرفیت 2.5K توضیحات 14,700  تومان 2500/50 فعال
472 استارت ربات | عضو ربات سریع ، کیفیت عالی | ظرفیت 50K توضیحات 150,200  تومان 50000/10 فعال
خدمات آپارات | aparat
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
436 بازدید پست | آپارات | ظرفیت 500K توضیحات 4,200  تومان 500000/25 فعال
437 لایک پست | آپارات | ظرفیت 500K توضیحات 10,500  تومان 500000/25 فعال
438 فالوور | آپارات | ظرفیت 500K توضیحات 60,900  تومان 500000/25 فعال
خدمات ایتا | Eitaa
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
481 بازدید پست | 1 پست آخر کانال | ظرفیت 500K توضیحات 21,000  تومان 500000/25 فعال
482 بازدید پست | 5 پست آخر کانال | ظرفیت 500K توضیحات 29,400  تومان 500000/25 فعال
483 بازدید پست | 10 پست آخر کانال | ظرفیت 500K توضیحات 42,000  تومان 500000/25 فعال
484 بازدید پست | 20 پست آخر کانال | ظرفیت 500K توضیحات 58,800  تومان 500000/25 فعال
485 ممبر کانال | افزایش عضو کانال ایتا باکیفیت خوب | ظرفیت 500K توضیحات 249,900  تومان 500000/25 فعال
486 ممبر کانال | افزایش عضو کانال ایتا باکیفیت خوب، سریع | ظرفیت 500K توضیحات 501,900  تومان 500000/25 فعال
خدمات روبیکا | Rubika
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
505 بازدید روبیکا | ایرانی واقعی | ظرفیت 10K توضیحات 5,500  تومان 10000/100 فعال
504 لایک پست روبینو روبیکا | باکیفیت ایرانی واقعی، پیشنهادی | ظرفیت 20K توضیحات 6,300  تومان 20000/50 فعال
506 بازدید پست | ویو 5 پست آخر کانال ، باکیفیت | ظرفیت 10K توضیحات 14,500  تومان 10000/25 فعال
507 بازدید استوری | باکیفیت ایرانی ، سریع | ظرفیت 10K توضیحات 20,800  تومان 10000/25 فعال
508 فالوور روبینو روبیکا | باکیفیت ایرانی ، سریع | ظرفیت 15K توضیحات 21,000  تومان 15000/100 فعال
509 کامنت روبیکا | متن دلخواه ، باکیفیت | ظرفیت 5K توضیحات 31,500  تومان 5000/5 فعال
510 ری اکشن پست | عصبانی (🤬) | ظرفیت 10K توضیحات 73,500  تومان 10000/10 فعال
511 ری اکشن پست | مخالف (👎) | ظرفیت 10K توضیحات 73,500  تومان 10000/10 فعال
512 ری اکشن پست | مدفوع (💩) | ظرفیت 10K توضیحات 73,500  تومان 10000/10 فعال
514 ممبر کانال | باکیفیت، ایرانی | ظرفیت 10K توضیحات 162,200  تومان 10000/100 فعال
513 ممبر گروه روبیکا | باکیفیت، ایرانی، سریع | ظرفیت 10K توضیحات 236,500  تومان 10000/200 فعال
خدمات توییتر | twitter
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
523 فالوور توییتر | اقتصادی ، کیفیت خوب | ظرفیت 20K توضیحات 49,600  تومان 20000/50 فعال
524 لایک توییتر | کیفیت عالی ، سرعت بالا | ظرفیت 200K توضیحات 57,900  تومان 1000000/10 فعال
525 فالوور توییتر | سرعت بالا ، کیفیت عالی ، آسیایی و انگلیسی | ظرفیت 100K توضیحات 112,400  تومان 100000/100 فعال
526 منشن توییتر | کیفیت عالی، سرعت بالا | ظرفیت 500K توضیحات 198,300  تومان 50000000/50 فعال
527 منشن توییتر | لیست دلخواه ، کیفیت عالی ، سرعت بالا | ظرفیت 500K توضیحات 247,800  تومان 2500000/100 فعال
528 بازدید ویدیو توییتر | کیفیت عالی ، فوری | ظرفیت 500K توضیحات 578,200  تومان 500000/500 فعال
خدمات یوتیوب | Youtube
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
515 بازدید ویدیو | ارزان ، سریع | ظرفیت 10K توضیحات 31,000  تومان 100000/500 فعال
516 سابسکرایب یوتیوب | ارزان ، سریع | ظرفیت 15K توضیحات 41,300  تومان 15000/10 فعال
517 لایک یوتیوب | سریع و ارزان | ظرفیت 500K توضیحات 173,500  تومان 500000/20 فعال
518 شیر پست یوتیوب | باکیفیت ، اکانت آمریکا (USA) | ظرفیت 100K توضیحات 218,100  تومان 100000/100 فعال
519 کامنت یوتیوب | اموجی ، باکیفیت ، سریع | ظرفیت 10K توضیحات 264,400  تومان 10000/10 فعال
520 سابسکرایب یوتیوب | باکیفیت عالی ، سرعت بالا 300-500روزانه | ظرفیت 100K توضیحات 495,600  تومان 100000/100 فعال
521 لایک + ویو پست یوتیوب | باکیفیت عالی ، سرعت بالا ، جبران ریزش 30روزه | ظرفیت 10K توضیحات 495,600  تومان 10000/20 فعال
522 سابسکرایب یوتیوب | عالی ترین کیفیت ، 30روز ضمانت ، سرعت بالا | ظرفیت 50K توضیحات 669,100  تومان 50000/100 فعال
خدمات فیسبوک | Facebook Service
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
488 لایک پست | کیفیت واقعی ، کم ریزش | ظرفیت 3K توضیحات 67,900  تومان 3000/100 فعال
487 فالوور پیج | کیفیت خوب ، کم ریزش ، 120 روز ضمانت | ظرفیت 100M توضیحات 90,000  تومان 100000000/100 فعال
489 لایک پست | کیفیت واقعی ، کم ریزش ، 30 روز ضمانت | ظرفیت 100K توضیحات 102,200  تومان 100000/50 فعال
490 پکیج فالوور پیج + لایک فیسبوک | کم ریزش ، 30 روز ضمانت | 200K توضیحات 156,000  تومان 200000/100 فعال
خدمات کلاب هاوس | clubhouse
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
463 فالوور خارجی | کلاب هاوس | ظرفیت 8K توضیحات 753,100  تومان 8000/50 فعال
خدمات تردز | Threads
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
465 فالوور تردز | باکیفیت، جبران ریزش 30 روزه | ظرفیت 20K توضیحات 55,300  تومان 20000/100 فعال
466 فالوور تردز | باکیفیت، 365 روز ضمانت | ظرفیت 50K توضیحات 344,000  تومان 50000/50 فعال
467 لایک تردز | کیفیت واقعی | ظرفیت 25K توضیحات 401,400  تومان 25000/10 فعال
خدمات تیک تاک | TikTok
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
491 بازدید پست | اقتصادی و ارزان | ظرفیت 100M توضیحات 1,800  تومان 1000000000/100 فعال
492 لایک پست | باکیفیت | ظرفیت 50K توضیحات 165,000  تومان 50000/10 فعال
493 فالوور تیک تاک | کیفیت خوب ، 30 روز ضمانت ، کم ریزش | ظرفیت 750K توضیحات 274,200  تومان 750000/100 فعال
494 فالوور تیک تاک | کیفیت عالی ، 30 روز ضمانت ، کم ریزش | ظرفیت 100K توضیحات 490,600  تومان 100000/20 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد